Marcel - eldartisten - är en visionär. Han är i spetsen av utvecklingen för hur eldshower i 2000-talet ser ut. Genom att mixa flera konstformer och element i showerna presenteras något publiken aldrig sett.


”Att se elden i vitögat är en utmaning och en drivkraft. Jag brukar säga, frukta inte elden, respektera den. Med den tanken i bakhuvudet är det jag agerar på scen och i skapandet av eldföreställningar. Elden har alltid fascinerat människan och det gör den än idag. Men vad som gör en eldföreställning är publikens upplevelse vilket alltid ligger i fokus.”

Eldartist
Start.html
Start.html
TillbakaStart.html
marcel.lindstrom@me.commailto:marcellindstrom@me.comshapeimage_8_link_0